Já a svět - Joshi

Bylo nám řečeno (a naprostá většina lidí to bere jako samozřejmost), že jsme někým, kdo se narodil na svět a žije ve světě. S tímto přichází také zdání, že jsme někým, kdo zažívá radost či bolest, spokojenost či nespokojenost. Říkáme proto, jsem spokojený nebo jsem nespokojený.

Bylo nám řečeno (a naprostá většina lidí to bere jako samozřejmost), že jsme někým, kdo se narodil na svět a žije ve světě. S tímto přichází také zdání, že jsme někým, kdo zažívá radost či bolest, spokojenost či nespokojenost. Říkáme proto, jsem spokojený nebo jsem nespokojený.

Podívejme se však, zda tomu tak SKUTEČNĚ je, jaká je naše zkušenost a prožívání? Naším prožíváním je to, že vše co se děje a co vnímáme je vnímáno v určitém prostoru, který nemá nějaké specifické hranice nebo tvar. My jsme právě tímto prostorem, který je vnímán jako bytí. Je to něco, co se nemění a co vnímáme stejně a neustále nehledě na to kolik nám je let, nehledě na to kolik je zrovna hodin nebo jak se zrovna cítíme nebo co se děje.

Pocit, že jsme a vnímání existence světa, věcí a bytostí - to vše je jediným prostorem jsoucna, bytím, existencí.

Toto bytí, pocit jsem, zná každý. Není třeba jej hledat ani se jím stávat. Nic mu nebrání, nic jej nezahaluje. Je tu vždy, neboť bez něj nemůže nic existovat, být - neboť je právě totou existencí samotnou.

Ne já a svět ALE já jsem svět. A to nikoliv já jakožto osoba, tělo, myšlenky, pocity, ale já jakožto jsoucno bytí existence. Nic co existuje není z toho vyloučeno. Jednota.

Témata tohoto článku: Joshi

Tisk


Přidejte komentář k článku: