Iluze a skutečnost - Joshi

Iluze, o které jsi jistě již hodně slyšel/a ve skutečnosti neexistuje.

Iluze, o které jsi jistě již hodně slyšel/a ve skutečnosti neexistuje. Proto je to iluze. Iluzí je to, že se zdá, že tu je něco a Skutečnost. V pravdě a reálně tu je však pouze tato Skutečnost.

Objekt hledající Skutečnost je iluzí, je neskutečný, v pravdě neexistuje.

Subjekt, který je hledán, Skutečnost, která je hledána, nebude nikdy nalezena, protože není, kde by mohla být nalezena a kým nalezena. Toto hledané je tedy vysněné, neskutečné, nereálné a iluzorní.

Skutečnost je nepopsatelná a nepředstavitelná. Není zde totiž nikoho, kdo by si mohl pravou a jedinou Skutečnost představit nebo ji popsat. Všechny tyto pokusy jsou falešné, nepravé a částečné, čili nepravdivé.

Chceš prohlédnout iluzi a poznat Pravdu? Chceš se probudit a žít Pravdu?

Tvá snaha je předem odsouzena k neúspěchu. Již teď musíš vědět, že nalezení je to samé, jako skončení hledání. Jedno bez druhého nemůže být. Jelikož však není, co nalézt, kde nalézt a kým nalézt, stačí přestat hledat.

Hledání však začalo samo od sebe a skončí také samo od sebe. Jednoho dne se to prostě přihodí, stejně tak, jako to jednoho dne prostě začalo.

Nějaký vnitřní pocit, nutkání, nejistota, touha zjistit, zda existuje Skutečnost, zda a co je Pravda začne působit a hledá se, bádá se, ověřuje, testuje, modlí se a kouzlí se.

A pak toto nutkání, tato nejistota, touha zmizí, jako se objevila a je tu mír a bezstarostnost a spokojenost.

Hledání Skutečnosti je dobrodružné, zajímavé, těžké, náročné, vysilující, frustrující, depresivní, otravné, extatické, milostné, nekonečné atd. atd. Je to koloběh, kolotoč, závodiště a divadlo. Někdo ještě nehledá, někdo hledá a někdo už nehledá.

Toto vše je tanec života. Víření Jediné Skutečnosti. Není rozdílu mezi tím, kdo nehledá a ještě se nezajímá o "tyto věci", tím, kdo hledá a žije duchovním hledáním a tím, který již nehledá a spočívá v klidu Skutečnosti. Všichni jsou tancem Jediného. Všichni jsou velkou iluzí, neexistují jednotlivě, ale pouze jako Jednota.

Jeden pes zrovna štěkl a druhý zrovna neštěkl. Který z nich je víc pes?

Skutečnost je nepopsatelná a iluze je neskutečná. A i to je již příliš.

Proto kočky sedí, leží a tiše předou a vyhřívají se na Slunci.

Témata tohoto článku: Joshi

Tisk


Přidejte komentář k článku: