Co je základem? - Randall Friend

Mnoho hledajících hledá nějakou utěšující informaci, která by jim pomohla lépe zvládat život.

Ahoj, na popud Joshiho, jsem si vybral jeden z článků...

"Mnoho hledajících hledá nějakou utěšující informaci, která by jim pomohla lépe zvládat život. Chtějí nalézt nějaký způsob, jak vidět svět odlišnýma očima - jak více relaxovat, jak mít lepší náladu, jak se vypořádat s depresí, jak lépe porozumět životu. Mnozí by se rádi stali osvícenými, neboť to zřejmě zaručí jejich štěstí a konečné poznání...

Jiní by se jen rádi zbavili zlosti, nepřátelství - chtějí se zbavit EGA. Hledající jdou k neobyčejným učitelům, kteří jim slíbí Osvícení po obdržení šaktipátu, jiní sedí s učiteli po roky v meditaci, další následují zvláštní instrukce, snaží se očišťovat... chtějí od svého učitele slyšet, že všechno bude v pořádku - že jsou jejich zvláštními osobami, které mohou učinit, cokoli chtějí, že mohou získat Osvícení, pokud se budou dostatečně snažit, vykonají dost prostrací, vysloví dost manter...

Pokud hledáš, protože si myslíš, že z toho něco budeš mít, rovnou přestaň. Nebudeš. Pokud hledáš, abys byl Osvícenou osobou, totálně jsi nepochopil všechny klasické nauky.

Základem učení je skutečnost, že neexistuješ. Utrpení očividně vzniká jenom díky této falešné víře v osobu, která je oddělená od světa, protože tato „osoba" musí snášet nejrůznější formy těžkostí, přicházející zvenčí. Po prozkoumání, tato víra odpadne.

Nedosáhneš vůbec ničeho - pouze prohraješ. Ztratíš všechny své otázky - budou spatřeny jako vnitřně falešné. Přijdeš o hledání - bude pochopeno, že je to zcela bezúčelná snaha. Bude jasně nazřeno, že hledající tu nikdy nebyl.

Co zůstane? Nic. Neexistuješ. Tvá víra v sebe, jako tělo-mysl je slepá. Tvá víra ve svět je přelud. Můžeš utratit veškeré peníze a čas, a podstoupit všechna cvičení, přijmout všechny duchovní přenosy, přečíst všechny knihy, které najdeš. Ale nikdo ti neukáže tvé pravé Já. Žádný čin ti nenavodí pochopení toho, čím doopravdy jsi. Jakékoliv množství retreatů a satsangů ti nedodá Osvícení.

Jediná věc, která zřejmě nastane, bude spontánní realizace toho, že zde nikdy nebyl žádný hledající. Všechno ostatní jsou spirituální nesmysly. Každý koncept, včetně Osvícení a duchovna, nakonec udržuje domněle hledajícího uvíznutého v iluzi, očekávajícího že dosáhne nějaký blažený stav, že se této „osobě" něco stane, že tato „osoba" něco obdrží.

Ty jsi Absolutní - všechny tyto řeči o Osvícení jen udržují trvající iluzi, zdánlivě zatemňující tvé pravé Já. Ale ve skutečnosti, to co hledáš, je na 100% plně vnímáno PŘÍMO TEĎ. Nikdy to neopustilo ani jedinou chvíli tvého „života". Je to základním pohybem poznávání - tak je to. Všechno ostatní, všechny myšlenky, tohle tělo, Vesmír, vyvstává v tomto přítomném vědomí. Hledání je pohybem do chybného směru - jemným odmítnutím toho CO JE, tím, co by MĚLO BÝT".

zdroj: http://avastu0.blogspot.com/

Tisk


Přidejte komentář k článku: