Co je Guru? - Jeff Foster

Autorem následujícího textu je současný a mladý anglický učitel Jeff Foster.

"guru" = G.U.R.U.= “Gee, you are you!”, "páni, vždyť jsi to ty!"

Ten, koho vnímáme jako našeho "guru", je jednoduše jen ten, kdo se objevuje v našem snu, aby nám připomněl, čím JSME VŠICHNI za naším životním příběhem. Aby nám připomněl, co už víme. Aby nám to připomněl, jakobychom to snad potřebovali připomenout ....

Skutečný "guru" (pokud vůbec něco takového existuje - nepoužívám toto slovo příliš často, neboť bylo v minulosti mnohokrát zneužito či použito v podivném smyslu) je cosi nebo kdosi, co nám v našem snu ukazuje jasně a přímo k TOMUTO.

Takže i kočka může být vaším guru. Vaše kočka, viděná ve vší své čistotě a průzračnosti, může být tím nejohromnějším guru jaký kdy existoval. Vaše dítě, viděné svěžím pohledem. Strom. Sklenka džemu. Nisargadatta Maharadž. Nebo stará paní s pokřivenýma nohama žijící na konci vaší ulice. Vidíte, že ve skutečnosti na tom nezáleží. Cokoli a všechno nás směřuje zpět domů. Nakonec je to všechno vědomí. Nikdo nemůže tvrdit že vlastní vědomí. Kdokoli, kdo hovoří o vlastnictví, žije v určitém druhu neznalosti skutečné podstaty. Každý kdo chce vlastnit je stále ztracen ve snu. A je to právě toto ZTRACENÍ, které náš skutečný guru odhaluje.

Skutečný guru by vás nikdy za žádných okolností nenutil být jeho následovníkem. Skutečný guru by nikdy ani na chvíli nezapochyboval o tom, že mezi ním a vámi je nějaký rozdíl. Nikdy za žádných okolností by nevyžadoval vaši poslušnost. Nikdy by nechtěl, abyste byli něčím jiným než jste. Zasmál by se zvláštním nápadům. Setkal by se s vámi bez nějakého programu či ceremonií. Setkal by se s vámi, aniž by se vás pokoušel měnit. Setkal by se s vámi jako přítel. Setkal by se s vámi v duchu "NIC NEVÍM". Setkal by se s vámi stejně jako vy se sebou samými. Mohl by se vám zdát celkem obyčejný a všední. Mohl by vypadat jako kočka. Nebo třeba jako kus toustu. Nebo by mohl vypadat třeba jako ....ty.

Páni. Jsi to ty.

Takže nakonec padají všechny ty sny o osobním guru (učiteli), sny o osvícených mistrech a jejich dosud neosvícených žácích. Představa o vztahu guru a jeho žáka se rozpouští a mizí do nepřítomnosti snícího, aby ukázala život ve své až děsné jednoduchosti. Ramana Maháriši se stává tím, čím je kočka, nebo kus toustu, nebo třebas vaše tetička Bessie.... Vaší učitelem může být prostě všechno. Není potřeba cestovat po celém světě, abyste se mohli potkat se svým guruem, protože on je stále TADY. Vždy TADY a vždy právě TEĎ. Nikdy to nebylo nic osobního.
Ve svém hledání osvícení jste si promítali gurua do různých lidí. Ve světle tohoto prohlédnutí se toto vnější pozlátko odlupuje a drolí.

Ano, sám život je naším guruem, který byl a je vždy přímo před námi.

Takže nám nezbývá už nic jiného než padnout dolů na koberec a úctou jej políbit. Nakonec jsme to přece my. Koberec je tvořen stejnou substancí jako my. A vždycky nám ukazoval cestu zpět Domů. A to doslova.

Jak jednoduché!

Konec všeho hledání je právě tady na tomto koberci. Na tom posledním místě, kde by hledající hledal.

A pak vstanete, dáte si oběd, umyjete nádobí a ... 

Přeložila Oranžová ryba,

zdroj: http://www.lifewithoutacentre.com/read/essays-transcripts/what-is-a-guru-aka-kissing-the-carpet/

Témata tohoto článku: Jeff Foster

Tisk


Přidejte komentář k článku: