Vidět Boha ve všem

"Trvalo mi mnoho let, než jsem si uvědomila, že příčinou mé bolesti byly nemilované pocity, které jsem pohřbila pod hromadou popírání. Vztek, hanba, bolest, smutek... to všechno klepalo na dveře mého srdce, ale dlouho jsem odmítala naslouchat a raději jsem se uchýlila do věže ze slonoviny své fantazijní mysli. Nakonec se hráz musela protrhnout a můj dokonale vybudovaný vnitřní (i vnější) svět se zhroutil. Byl to začátek dlouhé cesty rozmotávání identity, přijímání všech pocitů a otevírání se živosti přítomného okamžiku." - Amoda Maa

Většina z nás tráví obrovskou část svého času snahou ovládat život. Chceme, aby byl příjemný a zábavný. Chceme mít všechny dobré věci. Ale ať už jsme jakkoli bohatí, úspěšní nebo mocní, někde hluboko uvnitř si musíme přiznat, že život není vždy tak jednoduchý. Zklamání, neúspěch, ztráta a zranění jsou součástí lidské zkušenosti. Bolest je vetkána do podstaty života. Ať už si chceme dělat věci hezké sebevíc, to, jak dopadnou, prostě neovlivníme. Faktem je, že život je plný rozporů. Může být fascinující ve své složité komplexnosti a úžasný ve své schopnosti povznést naši duši. Může však být také mučivý ve své kruté nepředvídatelnosti a strašlivý ve své schopnosti dovést nás na drsnou hranu, která nás naplňuje hrůzou.

Pravděpodobně jste - stejně jako já - zažili chvíle, kdy život nabral nečekaný směr, a vy jste se ocitli tváří v tvář neznámému. Tehdy máte chuť vrátit čas, kdy se vám chce utéct a schovat se. Nebo se prostě chcete schoulit a zemřít. Nejčastější reakcí je udělat cokoli, jen ne zůstat tam, kde právě jste a cítit nepohodlí. Dnešní zrychlený svět nás jen málo povzbuzuje k tomu, abychom důvěřovali vlnám a proudům života. Moderní média nám prodávají sen o dokonalém životě, v němž máme vše, co chceme, a dějí se jen samé dobré věci. Víte, že život takový ve skutečnosti není, ale nejspíš se tohoto snu stále držíte.

Prakticky až do svých třiceti let jsem se snažila mít dokonalý život. Myslela jsem si, že když budu mít nejlepší oblečení a nejvyšší kvalifikaci, budu šťastná. Byla jsem tak zaneprázdněná honbou za třpytivým snem, že mi unikala syrová krása života přímo pod nosem. Navenek jsem vypadala upraveně a úspěšně, ale uvnitř jsem byla na dně. Bylo zapotřebí všemocného psychického zhroucení, aby se iluze rozbila a já se vzpamatovala. Během několika měsíců se můj dokonalý vnější svět zhroutil a já jsem zůstala doslova bez ničeho. A přestože šlo o jedno z materiálně nejpustších období mého života, bylo zároveň jedním z nejplodnějších z hlediska emocionálního a duchovního růstu. Když jsem konečně pochopila, že poklad, který jsem hledala, mohu nalézt pouze tak, že se ponořím do hlubin svého vnitřního světa, začala nová kapitola mého života.

Většina z nás v určitém období hledá útěchu v nakupování a společenském životě, lpí na jistotě prostřednictvím pojistných systémů a penzijních plánů a možná tlumí nepohodlí omamnými látkami a léky proti bolesti. Když jsme mladí, snadno si namlouváme, že život může být bezbolestný. Ale veškerý půvab a bohatství světa nemohou zakrýt skutečnost, že jednoho dne každý z nás zestárne a zažije určitý stupeň obtíží. Nakonec se všichni musíme postavit tváří v tvář nevyhnutelnosti vlastní smrti. Život a smrt, zisk a ztráta, radost a smutek... to vše je součástí koloběhu existence. Za moderní fasádou štěstí se kolo života točí dál. Stejně jistě jako slunce vychází, slunce zapadá, a stejně jistě se střídá i příliv a odliv. Změna je nevyhnutelnou součástí života. Snažit se řídit přirozený tok jen proto, že chcete, aby věci byly jinak, než jak jsou, dlouhodobě nefunguje. Chtít, aby věci byly větší, lepší, jednodušší a bezpečnější, vás neudělá šťastnými. A neudělá vás to ani svobodnými.

Každá zkušenost vašeho života je Božím voláním. Každá zkušenost - ať už je příjemná, nebo bolestná - je pozváním k přijetí plnosti a hloubky tohoto okamžiku takového, jaký je právě teď. Hluboká intimita s tímto okamžikem nabízí příslib osvobození. Je to pozvání k vaší pravé přirozenosti. Za projevy, za tím, co přichází a odchází, se nacházíte vy, kteří se nemění: vy, kteří nejste ani to, ani ono, ale prostě jste. Tuto část svého já nemůžete najít, když se díváte do budoucnosti nebo se zabýváte minulostí, protože čas je iluze, která vás odvádí od reality přítomnosti. Pravdu o tom, kdo jste, můžete nalézt pouze v absolutní přítomnosti tohoto okamžiku.

V tomto okamžiku jste celiství: není nic, co by se dalo přidat nebo ubrat. A v tomto okamžiku jste posvátní: nejste odděleni od posvátnosti ducha. Ve skutečnosti jste božským stvořením s neomezeným potenciálem. V tomto dokonalém okamžiku jste zajedno sami se sebou, zajedno se životem a zajedno s Bohem. Bůh je totiž vaše základní přirozenost. A moje. A také všech ostatních. Bůh je nekonečná inteligence, která je zdrojem stvoření, Jediný, který je úplností existence. Vše, co existuje, je projevem Jednoho. A to zahrnuje každého člověka, každého živého tvora, vše, co vytváříme, každou událost, čin, myšlenku a pocit. Bůh je život sám. A život je prostě to, co je.

Čím blíže se dostáváte k prožívání čistého, nezkaleného jsoucna života, tím blíže jste Bohu. Jinými slovy, intimita s nahým prožitkem tohoto okamžiku léčí veškerou oddělenost. Je to odevzdání sebe sama jako oddělené entity do neomezené Existence. A objevení přirozené celistvosti v jádru toho všeho. Každá zkušenost vašeho života je projevem Boha.

**
Přeloženo z knihy: Jeevan, Amoda Maa. Radical Awakening: Discovering the Radiance of Being in the Midst of Everyday Life .

Přidejte komentář k článku: